De jaarcursus van 2018 is weer succesvol afgerond.

Binnenkort kun je je weer inschrijven voor de nieuwe jaargang van 2019, met 10 lesdagen tussen maart en november.

Je vindt hier dan een link naar het inschrijfformulier.

flyer jaarcursus voedselbossen 2018 - voorkantflyer jaarcursus voedselbossen 2018 - achterkant

PROGRAMMA

Goed ontworpen voedselbossen combineren twee werelden die (te) vaak gescheiden zijn: landbouw en natuur. Deze benadering is voor ons land nog vrij nieuw. De eerste resultaten zijn echter zeer positief.

De Jaarcursus Voedselbossen biedt je voldoende kennis om zelf in de toekomst succesvol aan de slag te kunnen met voedselbossen.

In deze Jaarcursus worden belangrijke ontwerpvaardigheden behandeld. Je leert hoe je rekening houdt met bodem, waterhuishouding en microklimaat. We benutten daarbij de ervaringen van gevestigde voedselbossen.

Tijdens de cursus wordt ook ingegaan op de ecologische principes die belangrijk zijn voor voedselbossen, zoals opbouw van bodemvruchtbaarheid, goede bestuiving en natuurlijk plaagbeheer. Daarbij combineren we theorie en praktijk. Gedurende het jaar ervaren we het samenspel tussen de hoge biodiversiteit en de rijke productiviteit van voedselbossen.

Verder komen aan bod: soortenkeuze en beplantingsschema’s, planologie, verdienmodellen, aanleg, beheer, oogst en afzetmogelijkheden van producten uit voedselbossen.

WERKVORMEN

Op elke lesdag wordt een theorieblok gegeven, afgewisseld met ruimte voor vragen of interactieve oefeningen. Daarnaast gaan we op iedere locatie “het veld (het voedselbos) in” om te observeren, en te leren over zaken als doelstellingen, ontwerp, ecologie, bodem, water, productie en manier van werken. Bij voedselbos Ketelbroek volgen we bovendien het verloop van de seizoenen.

In de loop van het jaar leer je de theorie ook zelf toepassen aan de hand van een ontwerpopdracht. De resultaten worden op de laatste lesdag gepresenteerd. Het thema voor de opdracht kun je zelf formuleren, afgestemd op wat jij uit deze cursus wilt halen. Denk bijvoorbeeld aan een ruimtelijk ontwerp voor een locatie, verdieping van soortenkennis, het uitwerken van een businessmodel, een beheer- of beleidsplan, of een verkenning van nieuwe producten of vermarkting. Je kunt ervoor kiezen om individueel te werken, of een team vormen rond een concrete locatie, waarbij je elkaars kennis en leervragen aanvult. Naarmate de cursus vordert, zal er tijdens de lesdagen werktijd worden ingepland om aan de opdrachten te werken, waarbij je feedback kunt krijgen van de docenten. Hoeveel tijd je tussen de lesdagen door aan “huiswerk” besteed om het thema meer diepgaand uit te zoeken, is flexibel.

CURSUSDATA

De datums voor de cyclus van 2019 worden binnenkort bekend.

Lestijden: 9.30u inloop, 10u start, afronding ca. 16.30u. De laatste lesdag sluiten we af met een gezamenlijke borrel, en optioneel aansluitend diner.

LOCATIES (wijzigingen voorbehouden)

  • FoodForest Ketelbroek (regio Nijmegen) – meerdere lesdagen, in diverse seizoenen
  • Diverse stedelijke voedselbos-locaties (Kralingen, Rotterdam)
  • Agroforestry Samenland (Demeter voedselbos-tuinderij Taco Blom, België)
  • Den Food Bosch (regio Den Bosch)
  • Voedselbos Vlaardingen (Z-H)
  • Kiemkracht64 en Novio Voedselbos (regio Nijmegen)
  • Voedselboskwekerij Arborealis (Drenthe)

 

ORGANISATIE

Deze cursus wordt aangeboden door een samenwerkingsverband van drie voorlopers in de Nederlandse voedselbos-wereld: Wouter van Eck (FoodForest Ketelbroek), Malika Cieremans (CircleEcology.org) en Max de Corte (moestuinman.nl).

VOOR WIE

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze over voldoende achtergrondkennis beschikken om deel te kunnen nemen. Denk aan opleiding of ervaring op het terrein van natuurbeheer, (biologische) landbouw, bosbouw, groenbeleid, groen onderwijs, planologie, ontwerp en/of landschapsarchitectuur.

Er is ruimte voor minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers.

CERTIFICAAT

Als je minstens 8 van de lesdagen hebt bijgewoond en de ontwerpopdracht hebt afgerond, ontvang je een certificaat van deelname.

AANMELDING & KOSTEN

Aanmelden kan hier, via het ONLINE INSCHRIJFFORMULIER

De kosten voor de 10-daagse cursus zijn:

Particulier: €1.200  (incl. BTW, zonder factuur of kostenspecificatie)

Zakelijk: €1.200 excl. BTW  (oftewel €1.452 inclusief)

 

VERDERE INFORMATIE

Heeft u nog vragen?

Contactpersoon is Max de Corte: E: max@voedselboscursus.nl T: 06-18365375