Malika met nieuwe aanplant in haar natuurrijke voedselbos

Uitgelicht bericht

Beleidsadvies voedselbossen

In 2020 is er een bossenstrategie in ontwikkeling op landelijk (LNV) en provinciaal niveau. Ook voedselbossen kunnen een rol spelen bij het realiseren van de gestelde ambities. De Green Deal voedselbossen heeft een beleidsadvies geschreven, onder leiding van voedselbos-expert Malika Cieremans: Voedselbossen: kansen en aandachtspunten voor de bossenstrategie.

Dit beleidsadvies belicht de mogelijke rol van voedselbossen bij het realiseren
van de bossenstrategie.

Er wordt onder andere ingegaan op de relatie met bestaande en nieuwe natuur, landbouw en stedelijk gebied, op de rol van inheemse soorten en exoten, en op de energietransitie en circulaire economie, klimaat, biodiversiteit, bodem en water.

De opbouw bestaat uit toelichting, context en aanbevelingen, gevolgd door aandachtspunten voor vertaling naar concrete acties om deze ontwikkeling te stimuleren.

In de introductie vindt u een uitleg over wat voedselbossen zijn.

De daaropvolgende hoofdstukken sluiten aan bij elk van de ambities uit de bossenstrategie: meer bos, vitaal bos, bomen buiten het bos, en productief bos. Er wordt toegelicht welke kansen hier liggen voor voedselbossen.

Aanvullend volgt nog een hoofdstuk met veel gestelde vragen en een kort overzicht van de relatie tussen voedselbossen en andere beleidsopgaven.

Dit advies is een publicatie van de Green Deal Voedselbossen, een coalitie van overheden,
onderwijs, onderzoek en de praktijk.

Laatste berichten

Alles wat je altijd al wilde (laten) weten over voedselbossen

In opdracht van de Green Deal voedselbossen heb ik vanuit CircleEcology twee publicaties over voedselbos-beleid mogen schrijven. Deze documenten kunnen beleidsmakers van LNV, provincies, gemeenten, waterschappen en andere spelers in landbouw- en bos- en natuur-beleid, helpen bij de ontwikkeling van voedselbossen. Lees hier alles over: Factsheet voedselbossen voor overheden – provincie, gemeente, waterschapKansen voor voedselbossen…

2020: wake-up call en voedselbos-verdubbel-jaar

2020 is een uniek jaar: voor iedereen uitdagend, en vanuit voedselbosperspectief ook hoopvol. De beweging groeit als kool, en heeft de toekomst. Cursussen en opdrachten zijn meer dan verdubbeld, en er ontstaan nieuwe, creatieve oplossingen.

Nieuws uit voedselbosland!

Vandaag verschenen: CircleEcology voedselbos-nieuwsbrief: nieuwe wintereditie (online) Artikel over voedselbos het Voedselrijk, een natuurrijk voedselbos in het bos (op LinkedIn)

Laden…

Er is iets fout gegaan. Vernieuw de pagina en/of probeer het opnieuw.

Volg mij

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.